Retorikk og Kommunikasjon

Rust opp kommunikasjonsferdighetene

retorikk

Retorikk er kunsten og læren om overbevisende kommunikasjon. Det er evnen til i enhver situasjon å se muligheten til å overbevise en hvilken som helst gruppe tilhørere om hva som helst, når som helst. Suksess innen salg og ledelse står og faller på vår evne til å formidle våre kunnskaper, erfaringer, ideer, løsninger og lidenskaper på en klar og overbevisende måte.

Kurs i Retorikk

I TNCs praktiske retorikk-workshops utforsker vi retorikkens kraftfulle og overbevisende prinsipper, og overfører dem direkte til salgs- og ledelsessituasjoner. Trening i retorikk gir deltakerne kommunikasjonsverktøy og teknikker som gjør dem i stand til å tilpasse seg enhver målgruppe. Deltakerne raskt utforme klare, konkrete og overbevisende budskaper som inspirerer tilhørerne til handling.

Mål, verktøy og teknikker

Etter gjennomført workshop skal samtlige deltakere være inspirert, motivert og i stand til å:

  • Analysere, tilpasse seg og treffe enhver mottaker med ulike kommunikasjonsmetoder (Intellectio)
  • Utforme klare og overbevisende budskaper tilpasset målgruppen
  • Systematisk strukturere budskap; tydelig, kraftfullt og mottakervennlig 
  • Levere uforglemmelige budskaper som reduserer motstand og øker aksept
  • Å avlevere budskap med troverdighet som inspirerer mottaker til handling (Actio)

Ta kontakt med TNC hvis du vil vite mer om TNCs trenings- og konsulenttjenester innen retorikk og kommunikasjon.

 

I can win an argument on any topic against any opponent. People know this about me and steer clear of me at parties.  Often, as a sign of great respect, they don’t even invite me!”   Dave Barry

 

Siste nytt:

27.04.2020

Digital training: TNC contracted to deliver strategic communication training for Bane NORs Strategic Service leadership team

24.04.2020

Digital booktrening for Telia skapte rekord resultat

01.29.2020

Building on 2019s successful "Bitesize" training concept in presentation techniques for Telia, where TNC partnered with Telia's internal training coaches, TNC will deliver Bitesize Rhetoric training in 2020: Communicating clearly and convincingly