Prestasjonskultur

“What I learned at IBM is that culture is everything.”
                                   Louis V. Gerstner, Jr. former CEO IBM

 Hva er vinnerkultur

Kultur spiser strategi til frokost – og til et hvilket som helst annet måltid for den sakens skyld... I TrueNorth Consulting mener vi at det er umulig å skape noe som er helt enestående uten at det ligger en riktig og solid kultur i bunnen. Denne delen av vår virksomhet handler å finne unike elementer i en selskapskultur og styrke disse. Vi skal også avdekke ting som er ødeleggende for en skapende kultur og jobbe med å fjerne dette. 

Hva gjør vi annerledes?

Når en kultur skal endres, må vi først definere hva kultur er, og mer spesifikt hvilken kultur som finnes i dag. Deretter må vi forsøke å definere den kulturen bedriften ønsker, og enda viktigere; hvilken kultur bedriftens kunder ønsker. Først da kan vi begynne å se konturene av hva som må endres.

En kulturendring skjer ikke over natten og kan i mange tilfeller være smertefull. Mange av kundene som kommer til oss med kulturelle utfordringer opplever ofte at en negativ situasjon har pågått alt for lenge, og at “kulturtreet” er i ferd med å råtne på rot. Av og til kan selv disse situasjonene reddes, men i noen tilfeller må organisasjonen tørre å bytte ut individer som bevisst eller ubevisst ødelegger selskapet fra innsiden. For å avdekke påvirkerne som skaper kulturen bruker vi Ken Blanchards anerkjente modell for “situasjonsorientert ledelse”.

 Oppfølging

For at en kulturendring skal kunne gjennomføres må initiativet eies av hele organisasjonen fra toppen og ned. Vår jobb som konsulenter blir således å være en tilrettelegger, en ordstyrer og en prosessdriver. Vi følger de involverte tett i de innledende fasene, men når vi har blitt enige om hvilke endringer som må gjøres, og hvordan de skal gjøres, er tiden inne for at bedriften selv tar ansvar for å bygge seg en ny grunnmur. Vi er selvfølgelig tilgjengelige som samtalepartnere og coacher underveis og i etterkant, men TrueNorth Consulting kan ikke bygge kulturen, det må kunden selv sørge for.

Mål, verktøy og teknikker

Når kulturendringen er implementert, skal samtlige deltakere være inspirert, motivert og i stand til å:

  • Være med på å skape en ny fremtid for selskapet
  • Forstå, eie og brenne for egen kultur
  • Se og være stolt av selskapet og den nye kulturen
  • Se mulighetene det gir å gå sammen mot et mål
  • Ha kunnskap og ferdigheter som gjør den enkelte ansatte i stand til å bidra i byggingen av en ny kultur
  • Ha oversikt over hva hver enkelt må gjøre for å skape en ny fremtid

 

Ta kontakt med TNC hvis du vil vite mer om hvordan vi i TNC bygger vinnerkultur.

Siste nytt:

27.04.2020

Digital training: TNC contracted to deliver strategic communication training for Bane NORs Strategic Service leadership team

24.04.2020

Digital booktrening for Telia skapte rekord resultat

01.29.2020

Building on 2019s successful "Bitesize" training concept in presentation techniques for Telia, where TNC partnered with Telia's internal training coaches, TNC will deliver Bitesize Rhetoric training in 2020: Communicating clearly and convincingly