True North Ledelse

Lederutvikling

Hva er inspirerende ledelse?

I TrueNorth Consulting vet vi at det er langt mellom de karismatiske lederne som er født til å lede. Vi vet at lederjobben for de fleste er en krevende rolle hvor den enkelte må jobbe hardt hver dag for å hente ut det beste i seg selv. Vi vet samtidig at mange ledere kan være en enestående inspirasjon hvis de har riktige verktøy kombinert med riktig fokus.

For oss handler enestående ledelse om å ha en klar visjon og tanke om hvor selskapet skal, og evne til å kommunisere dette til hver enkelt medarbeider på en måte som gjør at hun forstår, tar ansvar og gleder seg til å bli med på reisen.

Hva gjør vi annerledes?

Vi jobber både med rådgivning og trening innenfor feltet ledelse. Det betyr at vi bidrar til å finne selskapets visjon og misjon, vi er med å legge rammer for hvordan ledelse skal utøves, vi utvikler verktøy den enkelte leder kan benytte, og vi trener den enkelte leder slik at vi sammen får etablert en “company way to do leadership”. Kunnskap om ledelse har ingen verdi for den ansatte – det er utøvelsen av ledelse som skaper inspirasjon og motivasjon hos dine medarbeidere.

Vi har 40 års samlet erfaring med å utforme og implementere lederverktøy, samt trene operative ledere over hele verden. Våre verktøy har vist seg å fungere like godt enten man er salgssjef i Midtøsten, toppleder i Malaysia, kundeserviceleder i USA eller teamleder i Norge.

Det er dessverre ingen quick fix…

Vi jobber med varig endring av atferd, og for å lykkes med det finnes det ingen snarvei til målet. I TrueNorth tror vi ikke på korte seanser eller kick offs – vi tror på å legge en langsiktig plan med kunden og jobbe målbevisst med riktige innsatser over tid for å oppnå det resultatet vi sammen ønsker oss. Metoden er på mange måter akkurat den samme som når en leder utarbeider en visjon og deler den opp i konkrete tiltak som skal iverksettes over tid for å skape en inspirerende lederkultur.

Når vi har etablert en felles forståelse for hvor vi skal, jobber vi med team og med den enkelte for å omsette kunnskap til ferdigheter. Lederne praktiserer det de har lært i sin daglige jobb, gjerne med oss som bisittere slik at vi kan gi tilbakemeldinger og korrigere fortløpende. Behovene er individuelle og noen kommer på rett nivå raskere enn andre, vi fortsetter å jobbe med hvert enkelt leder helt til alle holder et riktig og høyt nivå.

Mål, verktøy og teknikker

Når prosessen hos kunden er avsluttet, skal samtlige deltakere være inspirert, motivert og i stand til å:

•    Forstå, eie og brenne for selskapets visjon og misjon
•    Se sin egen rolle som leder i en større helhet
•    Se hver enkelt medarbeider og de styrker og svakheter den enkelte har
•    Kunne coache den enkelte ut fra hva som motiverer ham eller henne
•    Gjennomføre krevende samtaler der hvor det er behov for det
•    Bedømme den enkelte medarbeider, ikke bare ut fra resultater, men også den innsatsen den enkelte legger ned for å lykkes
•    Omsette lederteori til praktiske ferdigheter som vedkommende kan bruke i sitt daglige virke som leder


Ta kontakt med TNC hvis du vil vite mer om TNCs trenings- og konsulenttjenester for inspirerende ledelse

 

Siste nytt:

27.04.2020

Digital training: TNC contracted to deliver strategic communication training for Bane NORs Strategic Service leadership team

24.04.2020

Digital booktrening for Telia skapte rekord resultat

01.29.2020

Building on 2019s successful "Bitesize" training concept in presentation techniques for Telia, where TNC partnered with Telia's internal training coaches, TNC will deliver Bitesize Rhetoric training in 2020: Communicating clearly and convincingly