Presentasjonsteknikk

“If all of my powers and possessions were taken from me with
one exception, 
I would choose to keep speech, for by it
I could soon recover all the rest.” 
 Daniel Webster

Presentasjonsteknikk kurs

Verdien av våre kunnskaper, idéer, erfaringer og løsninger er direkte avhengig av vår evne til å knytte disse opp mot følelser, og å formidle dem til andre på en klar og overbevisende måte.

I denne praktiske, verktøybaserte workshopen utforsker vi retorikkens kraftfulle teknikker for overbevisning, og overfører dem til den fysiske framføringen av et budskap. Som deltaker får du et sett med systematiske verktøy og teknikker som gjør deg i stand til å omsette dine ord til handling. God trening i dette gir deg selvtilliten du trenger til å tilpasse deg og treffe dine tilhørere, å utvikle forskjellige framføringsstiler, og til å presentere budskaper på en profesjonell måte slik at enhver gruppe tilhørere blir inspirert til handling.

Presentasjonsteknikk - Kunsten å framføre et budskap

Etter gjennomført workshop vil du være inspirert, motivert og i stand til følgende:

  • Målrette og tilpasse en framføring til en hvilken som helst målgruppe eller kommunikasjonsstil
  • Beherske og bruke framføringens 7 dynamikker som sikrer kraftfull formidling av budskapet
  • Bruke maktdynamikker for å overvinne nervøsitet og oppnå maksimal troverdighet
  • Framføre budskaper karismatisk for å formidle ikke bare tanker og idéer, men også følelser
  • Formidle uforglemmelige budskaper som reduserer motstand og øker aksept
  • Takle eller eliminere nervøsitet
  • Involvere, engasjere og inspirere alle tilhørere til handling – hver gang

Presentasjonsteknikk kurs oppbygning

Dette kurset er lagt opp etter et pedagogisk prinsipp som baserer seg på teori – eksempel – framføring. Det omfatter diskusjoner i plenum, oppgaver i mindre grupper, individuelle presentasjoner og utstrakt bruk av videoeksempler. Alle deltakerne forbereder, framfører og får tilbakemelding på 3 presentasjoner. Kurset tar utgangspunkt i realistiske case og situasjoner fra arbeidslivet.

 

Dnb
If
Gjensdidige
Accenture
veidekke.png
Nif
Datarespons
statkraft.png
telenor.png
Telia
Shell
Bring