Hva er banebrytende salg

Salgstrening

Hva er banebrytende salg?

Vi bruker ikke dette uttrykket for å beskrive et salg som skal økes med 5 eller 10 %, men snarere om salg hvor man ser helt nye muligheter og hvor bedrifter evner både å se og utnytte potensialet de har. Vi har jobbet med organisasjoner som har økt sitt salg med opptil 400 % per år ved å følge vår modell og gjennomgå våre treninger. Prosessene skreddersys for den enkelte kunde, og vi jobber med atferdsendring på både gruppe- og individnivå.

«I have never worked a day in my life without selling. If I believe in something, I sell it, and I sell it hard»

Estée Lauder                

Hva gjør vi annerledes?

Den tid er forbi da man trodde at et tretimers kurs kunne føre til et voldsomt oppsving i salget. I dag er det heller ikke nok å ha en ivrig salgssjef som pusher og pisker, roper og lager liv. I dag forventer selgere at de har en organisasjon som setter pris på jobben de gjør, og en salgssjef som kan utvikle dem til å nå nye høyder. I TrueNorth Consulting starter vi vårt utviklingsarbeid med å observere den enkelte selger i hans jobb med kundene. Vi identifiserer styrker og svakheter og lager en prosess basert på nettopp dette. Deretter setter vi oss ned med teamet og blir enige om hårete mål for prosessen. Når fundamentet er lagt, er tiden inne for å definere elementene i salgsprosessen. Hvem er kundene, hvordan skal de kontaktes, hvor mange møter må vi ha fra initiert kontakt til salg osv. Når dette er på plass, inviteres selgerne inn i en workshop hvor vi fyller prosessen med innhold. Alle får bidra, og alle er med og eier det som lages. Når denne jobben er gjort, vet vi at salg ikke er kunnskap alene – det er ferdigheter. Neste skritt er ferdighetstrening hvor vi gjentatte ganger øver på hva selgeren skal si og gjøre for å få best mulig gjennomslag hos kunden.

Oppfølging

Et vanlig omkved er at resultatene forsvinner når konsulenten forsvinner. Dette motvirker vi gjennom følgende unike oppfølgingsprosess:

  1. Vi trener alltid lederne til å bli dyktige coacher før vi starter en salgsutvikling.
  2. Lederne er med i alle samlinger som coacher. Der blir de i sin tur coachet av oss i rollen som leder.
  3. Vi gir den enkelte selger en treningsdagbok der styrker, utviklingsområder og fremdrift skrives inn.
  4. Vi følger opp selgerne på individnivå (ansikt til ansikt eller per telefon) gjennom hele prosessen.
  5. Vi følger opp lederne gjennom hele prosessen

Mål, verktøy og teknikker

Når prosessen hos kunden er avsluttet, skal samtlige deltakere være inspirert, motivert og i stand til å

•    Forstå, eie og brenne for selskapets salgsprosess
•    Se og være stolt av sin egen rolle som selger
•    Se muligheter fremfor hindringer
•    Ta i bruk verktøy for å øke gjennomslagskraften overfor kunden
•    Bruke sine kunnskaper og ferdigheter til å utvikle selgeren fra middelmådig til god eller fra god til best
•    Vite hvilken innsats den enkelte selger må legge ned for å nå neste nivå
•    Omsette salgsteori til praktiske ferdigheter som vedkommende kan bruke I sitt daglige virke

Ta kontakt med TNC hvis du vil vite mer om hvordan vi i TNC fremmer banebrytende salg.

Siste nytt:

27.04.2020

Digital training: TNC contracted to deliver strategic communication training for Bane NORs Strategic Service leadership team

24.04.2020

Digital booktrening for Telia skapte rekord resultat

01.29.2020

Building on 2019s successful "Bitesize" training concept in presentation techniques for Telia, where TNC partnered with Telia's internal training coaches, TNC will deliver Bitesize Rhetoric training in 2020: Communicating clearly and convincingly