Divider

Teamdynamikk

Suksess i salg, ledelse eller teamarbeid er et resultat av vår evne til å forstå og tilpasse oss andre.

Mennesker er ulike og ulike mennesker krever ulike tilnærminger. Å forstå hvordan menneskene du omgås på jobb eller privat tenker og agerer, samt å forstå hvordan du skal håndtere disse ulikhetene er kanskje den største  utfordringer du må mestre for å oppnå suksess i interaksjon med andre.

Workshopen Teamdynamikk bruker den unike modellen IDI for å måle menneskelig ytelse. Målet er å bygge selvinnsikt samtidig som det gir deltakerne en unik forståelse av hvorfor mennesker rundt oss tenker, føler og oppfører seg som de gjør.

Utstyrt med denne innsikten settes teamet i stand til å levere banebrytende forbedringer knyttet til deres evne til å kommunisere, motivere, påvirke, håndtere konflikter, bygge bedre relasjoner og å nå felles mål. 

IDI er det mest effektive verktøyet for å frigjøre kraften som ligger i mennesker og team.

"Å komme sammen er en begynnelse. Å holde sammen er fremgang. Å arbeide sammen er å lykkes."

Henry Ford

Om TrueNorth Consulting

TrueNorth AS
Org. Nummer: 912 343 421
Rosenholmveien 25
NO-1414 Trollåsen
Norway

© 2020 Produsert av Rena Media DA