Digital tilnærming til salg, lederskap og kommunikasjon

Den siste måneden har vi alle måttet jobbe annerledes – det krever at vi også adopterer nye måter å lære på. Digital læring øker effektivitet, ytelse, kompetanse og medarbeidertilfredshet. I TrueNorth kombinerer vi ulike læringsformater som setter deg i stand til å mestre salg i digitale kanaler, gjøre ledelse fra hjemmekontoret og kommunisere tydelig i en endret verden.

"Før du blir leder, handler suksess utelukkende om å vokse selv. Når du blir leder, handler suksess utelukkende om å la andre vokse."  

Jack Welch

TrueNorth AS
Org. Nummer: 912 343 421
Rosenholmveien 25
NO-1414 Trollåsen
Norway

© 2020 Produsert av Rena Media DA