Digital tilnærming til salg, lederskap og kommunikasjon

Den siste måneden har vi alle måttet jobbe annerledes – det krever at vi også adopterer nye måter å lære på. Digital læring øker effektivitet, ytelse, kompetanse og medarbeidertilfredshet. I TrueNorth kombinerer vi ulike læringsformater som setter deg i stand til å mestre salg i digitale kanaler, gjøre ledelse fra hjemmekontoret og kommunisere tydelig i en endret verden.