Divider

Kulturendring

At kultur spiser strategi til frokost er noe alle ledere vet. Til tross for det er det slett ikke alle selskaper som evner å bygge og opprettholde en vinnerkultur. Hva kan være grunnen til det..?

TrueNorth har utviklet en 5-trinns modell hvor vi sammen med kunder identifiserer styrker og svakheter ved dagens kultur, samt etablerer hvilken kultur et selskap og dets kunder trenger å ha for å lykkes i dag og i fremtiden. Vi bruker den kunnskapen til å etablere konkrete innsatser ledere og medarbeidere må gjøre for å lykkes med å korrigere dagens kultur og sikre en varig kulturendring.

  • Forstå hvilken kultur bedriften har i dag, og hvilken kultur man ønsker seg i fremtiden
  • Identifisere og implementere innsatsene som kreves for å bygge ny kultur
  • Kommunisere bedre internt og bygge sterke relasjoner med sine kolleger
  • Nå felles mål
  • Bygge permanent vinnerkultur

“Good is the enemy of great.”

Jim Collins

Om TrueNorth Consulting

TrueNorth AS
Org. Nummer: 912 343 421
Rosenholmveien 25
NO-1414 Trollåsen
Norway

© 2020 Produsert av Rena Media DA