• Hjem
  • Innsikt
  • Innsikt
  • Hvordan motivere ansatte når hele verden faller sammen? - Maslows behovshierarki .

Hvordan motivere ansatte når hele verden faller sammen? - Maslows behovshierarki .

"Det er helt riktig at mennesket lever av brød alene, når det ikke finnes nok brød.  Men hva skjer med menneskets ønsker når det finnes rikelig med brød og hans mage konstant er full?

Snart melder andre (og viktigere) behov seg, og disse dominerer da individet i stedet for sult behovet.  Og når disse behovene i sin tur er dekket, så får han andre (og viktigere) behov."
 Abraham H. Maslow

Vi lever i et samfunn hvor vi søker lykke høyt oppe i Maslows behovshierarki. I et trygt samfunn med solid økonomi, et rimelig forutsigbart arbeidsliv og med trygge rammer har vi hatt mulighet til å oppleve og realisere drømmene våre.

Den 12. mars kom beskjeden som sendte norsk næringsliv inn i en kollektiv unntakstilstand; «For å bremse smitte av Coronaviruset iverksetter Regjeringen de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid» .
Tre uker etter erklæringen fra Regjeringen står over 300 000 nordmenn uten arbeid  – det høyeste tallet siden andre verdenskrig.
Hvordan skal du som leder tilpasse deg ny hverdag med hjemmekontor, permisjoner og hvor alle møter er lagt til nettet. Hvordan skal jeg som leder motivere og støtte mine medarbeidere i en tid og situasjon som vi ikke har opplevd siden andre verdenskrig og hvordan kan jeg som leder skape trygghet og motivasjon i disse turbulente tider?

Her følger noen tips;

1.    Stopp opp - tenk
Erkjenn overfor ditt team at dere står overfor en utfordrende tid hvor beslutninger og valg som skulle vært fattet må settes på hold. Du som leder trenger tid til å sondere terrenget og situasjonen.
Det er viktig at teamet får forståelse for at det er unntakstilstand i landet og i bedriften, vi er i samme båt og må i felleskap endre kurs for å nå målet.

2.    Involver
I en unntakstilstand er det viktig at alle blir involvert, legg vekk organisasjonskartet en periode og involver så mange som mulig. Dette trenger ikke å forsinke viktige beslutninger, det kan snarere føre til nye gode ideer fra medarbeidere som tidligere ikke har fått anledning til å mene noe.
Legg rammer for hvordan teamet skal involveres og hvilke områder som på kort sikt på ha fokus, når beslutningen er klar vil skipet raskt finne ny retning og styre mot revidert mål.

3.    Ta noen få kritiske valg
Normalt står du som leder overfor mange og store valg som må fattes hver dag i tråd med den retningen bedriften har valg, nå er det annerledes. Selv ikke du som leder vet hvordan dette går, derfor er det viktig med flere ulike løsninger som skal gi oss rett kurs. I forhold til tidligere kan vi ikke lene oss på historien eller erfaring, vi må etablere en liste på fem til ti punkter som kan være et mulig kursvalg, involver det utvidete temaet til å utarbeid denne listen.

[1] NRK Nyhetene 12. mars 2020 klokken 12.00

[1] SSB, 27. mars 2020

TrueNorth AS
Org. Nummer: 912 343 421
Rosenholmveien 25
NO-1414 Trollåsen
Norway

© 2020 Produsert av Rena Media DA