Divider

Operativ ledelse

En leders suksess måles utfra hans eller hennes evne til å inspirere andre til å levere resultater på et høyere nivå – og på den måten bidrar til at alle medarbeiderne i organisasjonen evner å utnytte sitt potensiale.

TrueNorth sitt operative, modulbaserte treningsprogrammet utstyrer ledere og aspirerende ledere med et komplett plattform for å drive ledelse som skaper gjennomslag og rask økning av kvalitet, effektivitet og resultater. Programmet tilpasses kundene og fylles med praktiske eksempler fra kundens hverdag.

TrueNorth Consulting baserer vår lederutvikling på tanker og modeller fra noen av de mest kjente ledertenkerne i moderne historie, deriblant Ken Blanchard og Peter F. Drucker.

Alle som har fullført programmet vil ha kunnskap og ferdigheter til å:

  • Tilpasse sin lederstil til medarbeidernes ulike atferdsprofiler
  • Ha en tydelig og motiverende lederkommunikasjon som også omfatter den krevende samtalen
  • Bruke en oppfølgingssystematikk som utvikler medarbeideren og skaper varige resultater
  • Drive ferdighetsutvikling gjennom observasjon med påfølgende coaching
  • Motivere medarbeidere over tid

“Leadership is the ability to continuously inspire others to higher levels of performance.”

Tom Peters

Om TrueNorth Consulting

TrueNorth AS
Org. Nummer: 912 343 421
Rosenholmveien 25
NO-1414 Trollåsen
Norway

© 2020 Produsert av Rena Media DA